1. הגדרות

2. עקרונות יסוד ביחס ליחידות הקיימות במתחם

3. פרטי המציע

4. איתנות פיננסית

5. נסיון מקצועי

6. פרוייקטים קודמים

7. קבלן מבצע ויועצים

8. תמורות

9. בעלי דירות בגיל הזהב

10. ערבויות והוצאות

11. תכנון עקרוני ומפרט טכני

12. תקופת התכנון ותקופת הבניה

13. שאלות כלליות

14. הערות וסיכום

15. הליך בחירת ההצעה הזוכה

16. הצהרת היזם

צור קשר

מתחם חשב סופר בני ברק

מכרז יזמים


בכל שאלה ניתן לפנות אלינו כאן באתר

שם

מייל

תוכן הפנייה

או במייל [email protected]