1. הגדרות

2. עקרונות יסוד ביחס ליחידות הקיימות במתחם

3. פרטי המציע

4. איתנות פיננסית

5. נסיון מקצועי

6. פרוייקטים קודמים

7. קבלן מבצע ויועצים

8. תמורות

9. בעלי דירות בגיל הזהב

10. ערבויות והוצאות

11. תכנון עקרוני ומפרט טכני

12. תקופת התכנון ותקופת הבניה

13. שאלות כלליות

14. הערות וסיכום

15. הליך בחירת ההצעה הזוכה

16. הצהרת היזם

מתחם חשב סופר

מתחם חשב סופר בני ברק

מכרז יזמיםבשכונת נאות יוסף בבני ברק, איזור אטרקטיבי ומבוקש
ברחוב חשב סופר (6, 6 א, 8) מתוכנן מיזם פינוי בינוי
על מקומם של שלושת הבניינים יוקמו בניינים חדשים
יזמים וקבלנים המעוניינים להשתתף במכרז
ניתן להגיש הצעות כאן באתר בטופס מקוון
כמו כן ניתן להוריד טופס PDF
ולהעלותו כאן באתר או לשולחו במייל

שם

מייל

העלה טופס